Selecteaza o tara

Belgia

24-02-2023

Mesaj nou TVA 0 Autoliquidation pe facturile voastre 2023

Ultimile actualitati in materie de TVA-cocontractant publicate in Moniteur Belge, 10 noiembrie 2022, Decret regal din 26 octombrie 2022 de modificare a Decretelor regale nr.1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 și 59 privind taxa pe valoarea adăugată.

https://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm

Mențiune de facturare= Autorității contractante i se va reaminti, printr-o declarație pe factură, să recunoască (implicit) că respectă mecanismul de taxare inversă sau să informeze contractantul că nu respectă aceste condiții.  

Astfel, de la 1 ianuarie 2023,

Antreprenorul trebuie să aplice pe facturile sale următoarele informații:  "Taxare inversă: În absența unei obiecții scrise, în termen de o lună de la primirea facturii, se presupune că clientul recunoaște că este o persoană impozabilă obligată să depună declarații periodice. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită, clientul poartă responsabilitatea pentru plata impozitului, a dobânzilor și a amenzilor datorate în legătură cu această condiție. »

 

În cazul în care clientul nu a contestat factura (corect și la timp), antreprenorul este exonerat de răspunderea pentru plata TVA și de orice dobânzi și amenzi (cu excepția înțelegerii secrete între părți sau a necunoașterii evidente a dispoziției relevante).

 

§ 1. Prin derogare de la articolul 51§ 1, 1 °din cod, partenerul contractant al persoanei impozabile stabilite în Belgia, care efectuează una dintre operațiunile menționate la alineatul (2), plătește taxa datorată pentru această tranzacție atunci când este el însuși o persoană impozabilă obligată să depună declarația menționată la articolul 53 alineatul (1) alineatul (1), alineatul (1), (2)) din cod. Acesta plătește taxa în modul prevăzut la alineatul (4).

 

Partea contractantă identificată în scopuri de TVA în conformitate cu articolul 50 § 1 alineatul (1), alineatul (1), 1 °, din Cod, care nu este obligată să depună declarația menționată la articolul 53 alineatul (1) alineatul (1) și (2)din Cod, informează prestatorul de servicii, atunci când îi comunică acestuia din urmă numărul său de înregistrare în scopuri de TVA în conformitate cu articolul 53 alineatul (1), alineatul (1) punctul 1 °din cod, că nu îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1).

§ 2. Toate bunurile imobile în sensul articolului 19 § 2 din Cod sunt acoperite. De asemenea, sunt vizate următoarele, în măsura în care nu sunt lucrări imobiliare: (1) orice operațiune care implică atât furnizarea, cât și sechestrul la o clădire (a) toate sau o parte din părțile componente ale unei instalații de încălzire centrală sau de climatizare, inclusiv arzătoarele, rezervoarele și dispozitivele de comandă și control conectate la cazan sau radiatoare; (b) toate sau o parte din elementele constitutive ale unei instalații sanitare a unei clădiri și, în general, toate aparatele fixe în scopuri sanitare sau igienice conectate la o conductă de apă sau de canalizare; (c) toate sau o parte din elementele constitutive ale unei instalații electrice a unei clădiri, cu excepția corpurilor de iluminat și a lămpilor; (d) toate sau o parte din părțile componente ale unui sistem electric de clopoțel, ale unui sistem de detectare și de protecție împotriva furtului, ale unui sistem telefonic intern; (e) dulapuri de depozitare, chiuvete, dulapuri de chiuvetă și sub-chiuvete, vanități și sub-chiuvete, hote, ventilatoare și aeratoare montate pe o bucătărie sau baie; (f) obloane, lunete și jaluzele amplasate în afara clădirii;

(2) orice operatiune care implica atat alimentarea, cat si amplasarea intr-o cladire a unor invelitori de perete sau pardoseala, fie ca este atasata de cladire, fie ca amplasarea acesteia necesita doar o simpla taiere, la fata locului, la dimensiunile suprafetei ce urmeaza a fi acoperita;

(3) orice lucrare de fixare, plasare, reparare, întreținere și curățare a proprietății menționate la 1 ° sau 2 ° mai sus. Acest lucru se aplică, de asemenea, furnizării de personal pentru executarea lucrărilor imobiliare sau a uneia dintre operațiunile menționate la 1°, 2° sau 3° de mai sus.

Mesajul care trebuie sa-l contina facturile dumneavoastra cu 0% TVA atunci cand lucrati sub contractare este:

 « Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »

ÎNREGISTREAZĂ-TE

Și alătură-te construcției destinului nostru național!

Cont adeziune APP DIASPORA